Skärgårdsforum i Blekinge Arkipelag

Skargardsforum

Foto: Carl-Axel Ottosson

Den 3 december hölls skärgårdsforumet i skolan på Sturkö, Blekinge arkipelag. Temat Levande skärgård – Hur kan vi tillsammans verka för att detta blir verklighet hela året? samlade skärgårdsbor, föreningar, entreprenörer och myndigheter. Du kan läsa hela rapporten från Skärgårdsforum här.