Människor som bor och verkar i ett Unesco biosfärområde har ett särskilt uppdrag: att visa goda exempel på hur vi människor kan leva så att jordens resurser räcker på sikt.

Biosfärutmaningen är en utmaning för grundskolor i Unescos biosfärområden med syftet att lyfta fram effekten av att många gör något tillsammansHållbar utveckling är komplext och ingen har facit. Det är därför världens biosfärområden har i uppgift att finna lokala lösningar på globala utmaningar. När världens stora utmaningar känns övermäktiga vill vi visa att förändring är möjlig. Tillsammans kan vi påverka. Du och din klass kan vara med. Låt eleverna få känna att det går att förändra och att många människors små handlingar blir något stort!

 

Biosphere Challenge

People that live and thrive in a UNESCO biosphere reserves have a special mission: to demonstrate good practices of sustainable development within our planet’s boundaries.

We are all unique and our capacities and needs differ in different parts of the world. The most urgent need for someone might be less important for someone else. This is why this year’s Biosphere Challenge is focusing on what is of highest relevance for you and how your action can create ripples on the water.

When you accept the Biosphere Challenge, you choose your own activity based on its relevance to have high environmental impact.

The Challenge is composed of these four steps:
1) Discuss possible activities with you class and decide which activity will have the most positive environmental impact. Decide which Environmental Activity you will submit to the Biosphere Challenge by voting.
2) Carry out the Environmental Action with your class.
3) Describe your work, the Environmental Action and agree on your motivation of why it is most relevant for you.
4) Submit your entry.

 

The Biosphere Challenge is made possible through collaboration with Biosphere Reserve Lake Vänern Archipelago, Lake Vänern Museum, and UNESCOs Global Action Programme on Education for Sustainable Development.

Translate »