Vänerskärgården med Kinnekulle

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ligger vid Vänerns sydöstra strandlinje och omfattar kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad.

Biosfärområdets vision till år 2025 är att ”Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett offensivt agerande och inspirerande modellområde för hållbar utveckling.”

Vi arbetar mot våra mål som har inriktningen att sprida kunskap och stärka ekosystemtjänster, öka möjligheterna för en enkel hållbar vardag samt bidra till ett hållbart näringsliv. Samtidigt pågår hela tiden arbetet med att stärka varumärket Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Vi jobbar på en mängd olika sätt för att hitta lokala lösningar på globala utmaningar men de är alltid kopplade till någon eller några av dessa fyra roller:

  • Inspirera – Att inspirera alla som bor och verkar i vårt biosfärområde att hitta sin roll i en hållbar samhällsutveckling.
  • Mäkla – Att hjälpa människor, organisationer, idéer, kunskap och finansiering att hitta varandra
  • Processleda – Att designa och driva processer
  • Agera Arena – Att erbjuda en neutral arena kring vad som är hållbar samhällsutveckling och hur vi uppnår den.

Startskottet för biosfärområdet uppkom i en tid då de tre kommunerna ville hitta ett sätt att arbeta hållbart tillsammans för att ta tillvara det lokala engagemang som fanns i området och för att stärka de resultat som uppkommit i ett stort LIFE-projekt på Kinnekulle där syftet var att hitta ett hållbart sätt att bevara de höga natur- och kulturvärdena som finns där.

Biosfärområdet utsågs av Unesco 2010.