Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Bli biosfärambassadör

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhtatdahka
Biosfärprogrammet Sverige

Unesco har utnämnt två nya svenska biosfärområden

Unesco har utnämnt Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till nya biosfärområden. Nu har Sverige sammanlagt sju biosfärområden som utgör sju procent av Sveriges yta. De två områdena nominerades av regeringen till Unesco förra hösten. De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och…

Läs mer

Vänerskärgården med Kinnekulle bidrar till Agenda 2030

Biosfärområden skapar förutsättningar för hållbar utveckling genom att visa lokala lösningar på globala utmaningar. Idag är det världspremiär för vår filmserie om biosfärområdenas arbete för de globala hållbarhetsmålen. Först ut är Vänerskärgården med Kinnekulle som utvecklar #FramtidensLiv. https://youtu.be/8ZiHyKv2Wr0  

Läs mer

Sverige nominerar två nya biosfärområden till Unesco

Regeringen har beslutat att tillstyrka ansökningarna om att Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län samt Voxnadalen i Gävleborgs län ska utses till Unesco biosfärområden. Unesco väntas fatta beslut om nya biosfärområden sommaren 2019. Läs mer: Svenska Unesco

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »