Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Bli biosfärambassadör

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhtatdahka
Biosfärprogrammet Sverige

Unescos biosfärområden - föredrag av Lisen Schultz

Lisen Schultz vid Stockholm Resilience Centre, har bedrivit flera forskningsprojekt om Unescos biosfärområden. Här berättar hon om Unescos biosfärprogram och hur biosfärområden bidrar till hållbar utveckling i praktiken. Hållbar utveckling i praktiken, av Lisen Schultz

Läs mer

Unesco har utnämnt två nya svenska biosfärområden

Unesco har utnämnt Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till nya biosfärområden. Nu har Sverige sammanlagt sju biosfärområden som utgör sju procent av Sveriges yta. De två områdena nominerades av regeringen till Unesco förra hösten. De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och…

Läs mer

Vänerskärgården med Kinnekulle bidrar till Agenda 2030

Biosfärområden skapar förutsättningar för hållbar utveckling genom att visa lokala lösningar på globala utmaningar. Idag är det världspremiär för vår filmserie om biosfärområdenas arbete för de globala hållbarhetsmålen. Först ut är Vänerskärgården med Kinnekulle som utvecklar #FramtidensLiv. https://youtu.be/8ZiHyKv2Wr0  

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »