Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Bli biosfärambassadör

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhttátahkka
Biosfärprogrammet Sverige

50 års erfarenheter i Biosfärprogrammet

För femtio år sedan lanserade Unesco Biosfärprogrammet. Det gjordes med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen. Under åren som följde bekräftades visionen av en mängd vetenskapliga studier och spreds över världen genom internationella möten och överenskommelser. Allteftersom Biosfärprogrammet utvecklades bildades biosfärområden med utgångspunkt i denna vision…

Läs mer

SUPERB: EU beviljar 200 Mkr till internationellt projekt om restaurering av skogslandskap

Unescos biosfärområde Vindelälven-Juhttátahkka är ett av tolv europeiska modellandskap som kommer att ingå i ett stort EU-projekt (SUPERB) med fokus på restaurering av skogar och skogslandskap. Projektet beviljades 20M Euro inom ramen för EUs Green Deal call. Projektet planeras pågå i fyra år, 2022–2026, och svenska partners i projektet är Sveriges…

Läs mer

Fototävling: Wiki Loves Earth - Svensk deltävling pågår under maj månad

Wiki Loves Earth är en internationell fototävling som arrangeras för att lyfta fram värdefulla naturområden i hela världen på Wikimedia. Alla kan delta och tävlingen pågår mellan 1-31 maj 2021. Under maj månad kan du ladda upp hur många fotografier du vill från naturreservat, nationalparker och Unescos biosfärområden. En jury…

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »