Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Bli biosfärambassadör

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhttátahkka
Biosfärprogrammet Sverige

Biosfärområden engagerar flera i Österjönregionen

 Biosphere for Baltic är en unik möjlighet för Unescos biosfärområden i Östersjöregionen att träffas och utbyta erfarenheter samt för att utveckla nya områden för samverkan. Målet är att stimulera lärande och sprida goda erfarenheter från Östersjöregionen inom det globala nätverket för biosfärområden och till andra intressenter. Biosphere for Baltic…

Läs mer

Möt Biosfärprogrammets ordförande

Marcus Carlsson Reich på Naturvårdsverket utsågs nyligen till ny ordförande för Biosfärprogrammets nationella kommitté. Här berättar Marcus om sitt nya uppdrag i Svenska Unescorådets intervju.

Läs mer

Formaspengar till projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras

Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och hotet förväntas öka till följd av klimatförändringarna. I dagarna har Formas beviljat ett projekt som ska utveckla riktlinjer för hur riskerna med invasia arter kommuniceras med villaträdgårdsägare. Projektet utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med…

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »