Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Bli biosfärambassadör

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhtatdahka
Biosfärprogrammet Sverige

Formaspengar till projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras

Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och hotet förväntas öka till följd av klimatförändringarna. I dagarna har Formas beviljat ett projekt som ska utveckla riktlinjer för hur riskerna med invasia arter kommuniceras med villaträdgårdsägare. Projektet utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med…

Läs mer

Unescos biosfärområden - föredrag av Lisen Schultz

Lisen Schultz vid Stockholm Resilience Centre, har bedrivit flera forskningsprojekt om Unescos biosfärområden. Här berättar hon om Unescos biosfärprogram och hur biosfärområden bidrar till hållbar utveckling i praktiken. Hållbar utveckling i praktiken, av Lisen Schultz

Läs mer

Unesco har utnämnt två nya svenska biosfärområden

Unesco har utnämnt Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till nya biosfärområden. Nu har Sverige sammanlagt sju biosfärområden som utgör sju procent av Sveriges yta. De två områdena nominerades av regeringen till Unesco förra hösten. De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och…

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »