Östersjön

Biosfärutmaning för skolor

Skog & klimat

Mötesplats Biosfär

Svenska Biosfärområden

Blekinge Arkipelag
Kristianstads Vattenrike
Vänerskärgården med Kinnekulle
Älvlandskapet Nedre Dalälven
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven – Juhttátahkka
Biosfärprogrammet Sverige

Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden. Tillväxtverket gör en särskild satsning på världsarv och biosfärområden som ska utveckla besöksmål som är intressanta både nationellt och internationellt samt har potential att öka den lokala attraktionskraften. Fyra biosfärområden…

Läs mer

Biosfärområde Östra Vätterbranternas 10-årsutvärdering är ute på remiss

Tio år efter att ett biosfärområde bildats görs en utvärdering. Tioårsutvärdering är ett tillfälle att sammanfatta vad som gjorts och samtidigt utvärdera effekten av biosfärområdets tvärsektoriella arbetssätt. När utvärderingen tas fram, är det viktigt att det är en transparent och inkluderande process som skapar engagemang och intresse för biosfärområdets fortsatta…

Läs mer

Mångbruk av skog i Barentsområdet

Barentsregionens vidsträckta skogar är av stor betydelse, både ekonomiskt, socialt och miljömässig. Inte minst är skogarna viktiga för människor som bor och verkar i regionens landsbygder och här spelar små och medelstora företag inom skogsbruk, träförädling, turism, rennäring och livsmedel en särskilt viktig roll. I en ny studie med fokus…

Läs mer

Våra partners

Svenska Unescorådet
Naturvårdsverket
Stockholm Resilience Centre
Skogsstyrelsen
Havs och Vattenmyndigheten
Translate »