International collaboration for addressing climate change in forest landscapes

Sammanfattning på svenska längre ner

Biosphere Forests for the Future is an initiative that aims to emphasize UNESCO biosphere reserves as model regions for climate adaptation in forest landscapes. Biosphere reserves from different climate and vegetation regions provide learning opportunities about forest ecosystems and forest management in different climates. International collaboration and exchange will increase the awareness of forest landscape’s vulnerability due to climate change. Dialogue about practical experiences will result in an analysis of challenges related to climate change adaption in forest landscapes, including an overview of how landowners and other actors can change their actions in order to create more climate-adapted forestry strategies.

Learn more about the project background here

 

 

Om Biosphere Forests for the Future (sv)

Biosphere Forests for the Future är ett initiativ som fokuserar på biosfärområden som modellområden för klimatanpassning i skogslandskapet. Biosfärområden finns i olika klimat- och vegetationsregioner och kan därmed komma att utgöra en bred plattform för lärande kring skogsekosystem och skogsskötsel i olika klimat. Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar och biosfärområdena utgör lämpliga områden för att projicera framtidsscenarios utifrån tillgängliga klimatmodeller.

I Biosphere Forests for the Future, samlas biosfärområden från norra till södra Europa i ett internationellt kunskapsutbyte. Initiativet ska leda till ökad medvetenhet om skogslandskapets sårbarhet pga klimatförändringar, ökad samverkan inom Unescos Biosfärprogram, samt ökad kunskap om forskningsbehov knuten till lokal praktik.

Translate »