Biosfärprogrammet är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet lanserades i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Biosfärprogrammet skiljer sig från Unescos andra vetenskapliga program, eftersom det bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena och drivs med ett starkt underifrånperspektiv.

Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering av medlemsländerna. Det finns idag (2019) 701 biosfärområden i 124 länder, vilka samarbetar i det sk “World Network of Biosphere Reserves”. Biosfärprogrammet leds på central nivå av en styrelse (ICC = International Coordinating Council) och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, ökenområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem.

 

Translate »