Arkiv

Programkommitténs minnesanteckningar

2021: 22 februari, 28 april
2020: 11 februari, 1 september, 23 oktober
2019: 5 februari, 14 maj, 10 september, 12 november
2018: 18 januari19 mars31 maj-1 juni27 augusti, 20 november
2017: 24 januari1 juni30 augusti, 16 november

Strategi, verksamhetsplan och verksamhetsberättelser

Nationell strategi
Verksamhetsplan 2021
Verksamhetsberättelse 2020, 2019, 2018, 2017201620152014201320122011

Unescos formulär

Ansökningsformulär, 2013, svenska (doc) (pdf)
Biosphere Reserve Nomination form, 2013, eng (doc) (pdf)

10-årsutvärdering, 2013, svenska (doc) (pdf)
Periodic Review Form, 2013, eng (doc) (pdf)

Nomineringar till Unesco

Kristianstads Vattenrike, SvenskaEnglish, Appendices Eng
Vänerskärgården med Kinnekulle, Svenska, English
Älvlandskapet Nedre Dalälven, SvenskaEnglish
Blekinge Arkieplag, Svenska, English
Östra Vätterbranterna, Svenska, English
Vindelälven-Juhtatdahka, SvenskaEnglish
Voxnadalen, SvenskaEnglish

10-årsutvärderingar

Vägledning för 10-årsutvärderingar
Kristianstads Vattenrike, Svenska, English
Vattenriket 10 år som biosfärområde, Svenska, English

Vänerskärgården med Kinnekulle, svenska
Lake Vänern Archipelago, English

Förstudierapporter biosfärområde

Vänerskärgården med Kinnekulle
Blekinge Arkipelag
Östra Vätterbranterna
Voxnadalen
Vindelälven-Juhtatdahka
Vombsjösänkan

Workshops och konferenser

Social Enterprise in Biosphere Reserves
NordMAB network meetings: 20182017, 20162015
Annual reports NordMAB: 2017-182016-17
Biosfärområdenas styrelsekonferens 2017, 20162014
Workshop 2015: Biosfärområden som konfliktlösande arenor
Workshop 2014: Sveriges biosfärområden som identitet och varumärke
Workshop 2012: Ecosystem Services in Biosphere Reserves
Workshop 2010: Ekosystemtjänster
Workshop 2009: Geografiska och pedagogiska verktyg för hållbar utveckling i praktiken
Workshop 2008: Biosfärområdenas utvecklingsfunktion

Policydokument

MAB Strategy & Lima Action Plan 2016-2025
Lima Action Plan – Vägledning för biosfärområden
Seville Strategy
The Statutory Framework
Beskrivning av kandidatprocess
Rekommendation kring varumärke
Användning av logotype
Biosfärområden och vindkraft

Publikationer

Forskningssamarbeten i de svenska biosfärområdena (Svenska Unescorådet)
Utveckling av modellområden för hållbar samhällsförändring
Building BRs through collaborative governance
Pilot study of UNESCO Biosphere Reserves within the Barents Region
Biosphere Reserves and the 2030 Agenda_Full report
Sveriges biosfärområden och Agenda 2030
Biosphere Reserves and the 2030 Agenda
Biosfärområdenas bildningsprocesser
Process of establishing Biosphere Reserves
Biosfärprogrammet Sverige
Swedish Biosphere Programme
Vägledning för att bilda biosfärområden

Publikationer av Globala Biosfärprogrammet

Dialogue in Biosphere reserves
Making relationships last
Madrid Declaration
Madrid Action Plan (2008-2013)
Guiding principles for Biosphere Reserve projects
UNESCO internal fundraising guidelines

Translate »