Kristianstads Vattenrike

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes 2005. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Det är artrikt och har ett välbevarat kulturlandskap. Arbetet sker i projekt för att på en gång bevara, utveckla och stödja landskapets värden under mottot ”Bra för natur och människa”.

Helge å flyter genom landskapet. Vid Kristianstad buktar den ut i Araslövssjön och Hammarsjön innan den når Hanöbukten. Ån kantas av våtmarker och strandängar. Men Vattenriket är inte bara vått – här finns lummiga ädellövskogar och torra sandiga odlingsmarker också.

Den omväxlande naturen ger många olika miljöer för djur och växter att leva i. Vattenriket är ovanligt artrikt. Området täcker mindre än två promille av Sveriges yta, men här lever hela 20 procent av landets hotade arter!

Målet är ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle. För att nå dit behövs kunskap om landskapet och naturen. En viktig del i arbetet är att ta fram och sprida kunskap. Vi inventerar, ger ut rapporter och samarbetar med forskare. Tillsammans med föreningar, företag och markägare tas lösningar fram för att bevara och nyttja landskapets värden. Vi anlägger våtmarker och rör om i sanden.

Genom att göra det lättare att uppleva naturen får vi fler med på tåget. Biosfärkontoret har 21 besöksplatser med fågeltorn, stigar och utemuseer. På Naturum Vattenriket finns utställning, möteslokal, restaurang och aktiviteter. Här berättar vi om biosfärområdet och visar vägen ut.

Arbetet ger resultat! Vid besöksplats Pulken samsas tranor, skådare och lantbrukare. Malen simmar åter i Helge å och uttern fiskar utanför naturum. I dag ses områdets våtmarker inte längre som vattensjuka utan vattenrika.

 

Karta Kristianstads Vattenrike