Kalendarium 2024

31 januari – 1 februari: Kick-off för projektet Supported by Nature

Supported by Nature är ett nytt samarbetsprojekt för det internationella nätverket av biosfärområden runt Östersjön – Biosphere for Baltic. Projektet syftar till att öka förståelsen för naturbaserade lösningar och hur de bidrar till bättre miljöförhållanden i Östersjön. Målet är att ta fram ny kunskap som kan leda till att naturbaserade lösningar blir en naturlig del i land- och havsförvaltning. Inom projektet kommer 17st så kallade lärplatser att utvecklas, med särskilt fokus på multifunktionella våtmarker, kustvattenhabitat och restaurering av vattendrag. Kick-off konferensen för projektets parters arrangeras i Biosfärområde Blekinge Arkipelag.

21-22 februari: Programkommitténs strategidagar

 

14-15 mars: Konferens för Unescokoncept

 

Maj: Wiki Loves Earth

Målsättningen med Wiki Loves Earth är att uppmuntra folk att fotografera svensk natur och att dela bilderna under fri licens så att andra får tillgång till dem via internet. Tävlingen pågår hela maj 2023. Biosfärprogrammet finns representerad i juryn och tillsammans med Svenska Unescorådet delar vi ut ett specialpris till bästa biosfärområdesbild.

14 maj: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Mia Olausson, Havs- och Vattenmyndigheten.

2 juni: Nationella Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

3-7 juni: EuroMAB

Vartannat år hålls en nätverksträff för biosfärområden i Europa och Nordamerika. I år arrangeras EuroMAB i Tyskland.

17-21 juni: MAB-ICC 36th session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade. Sverige var invald i styrelsen under perioden 2018-2021 och är för närvarande observatör.

27-29 augusti: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet. I år hålls Örådet i Vänerskärgården med Kinnekulle.

29 augusti: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Mia Olausson, Havs- och Vattenmyndigheten.

14 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Mia Olausson, Havs- och Vattenmyndigheten.

Translate »