Kalendarium 2020

14-15 januari: Upptakt för projektet Riktlinjer för ändamålsenlig kommunikation med privata trädgårdsägare om Sveriges nya riskklassificering av främmande arter

Projektet utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med Lunds Universitet, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Biosfärprogrammet. Tre biosfärområden, Voxnadalen, Vänerskärgården med Kinnekulle och Blekinge Arkipelag, är modellområden inom vilka nya kommunikationsmetoder ska testas. Projektet beviljades 2Mkr och beräknas pågå i två år.

11 februari: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

11 maj: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

2 juni: Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

25-26 augusti: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet.

1 september: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

23 oktober: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

27-28 oktober: MAB-ICC 32nd session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2018-2021, genom delegat Johanna MacTaggart.

3 och 18 november: Biosphere for Baltic

Biosphere for Baltic är ett projekt som syftar till att samla och sprida erfarenheter från biosfärområden i Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och organisationer med Östersjöfokus. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll att bidra till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen och som genererats genom biosfärområdenas tvärsektoriella tillvägagångssätt. Nio biosfärområden i sju länder samverkar i projektet.

Exchange event #5 är ett digitalt arrangemang

25 november: Strategiseminarium

Seminariet är riktat till nationella och regionala myndigheter, forskningsfinansiärer, samt kommunala och regionala organisationer med syftet att ge fler organisationer möjligheten att ta del av biosfärområden som verktyg för att bidra till Agenda 2030.

1-2 september: Konferens för biosfärkommuner

– FRAMFLYTTAT TILL 2021

Konferensen riktar sig till kommunledningar i biosfärområden i Sverige. Under två dagar hålls fördjupande diskussioner om kommuners roll i ett Unesco biosfärområde och om hur kommuner kan dra nytta av Unescoutnämningen för att utveckla hållbara samhällen. Konferensen hålls i Kristianstads Vattenrike.

Translate »