Kontaktuppgifter till oss i Biosfärprogrammet

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärrådets ordförande
johanna.mactaggart(at)biosfarprogrammet.se
Tfn: 070-660 05 07

Marcus Carlsson Reich, Programkommitténs ordförande
Marcus.CarlssonReich(at)naturvardsverket.se
Tfn: 010-698 17 11

Olof Olsson, ledamot i Programkommittén
olof.olsson(at)su.se

Peter Blombäck, ledamot i Programkommittén
peter.blomback(at)skogsstyrelsen.se

Dan Rydberg, ledamot i Programkommittén
dan.rydberg(at)skogsstyrelsen.se

Johan Kling, ledamot i Programkommittén
johan.kling(at)havochvatten.se

Carina Wettemark, koordinator, Kristianstads Vattenrike
carina.wettemark(at)kristianstad.se

Helena Torsell, koordinator, Vänerskärgården med Kinnekulle
helena.torsell(at)mariestad.se

Elias Regelin, tf koordinator, Älvlandskapet Nedre Dalälven
elias(at)nedredalalven.se

Mattias Holmquist, koordinator, Blekinge Arkipelag
mattias.holmquist(at)ronneby.se

Charlotte Strandell, koordinator, Östra Vätterbranterna
charlotte.strandell(at)ostravatterbranterna.se

Hanna Alfredsson, koordinator, Voxnadalen
hanna.alfredsson(at)voxnadalen.org

Ann-Kristine Vinka, koordinator, Vindelälven-Juhttátahkka
biosfar(at)vindelalven.se

Translate »