Kontaktuppgifter till oss i Biosfärprogrammet

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärrådets ordförande
johanna.mactaggart(at)biosfarprogrammet.se
Tfn: 070-660 05 07

Marcus Carlsson Reich, Programkommitténs ordförande
Marcus.CarlssonReich(at)naturvardsverket.se
Tfn: 010-698 17 11

Olof Olsson, ledamot i Programkommittén
olof.olsson(at)su.se

Peter Blombäck, ledamot i Programkommittén
peter.blomback(at)skogsstyrelsen.se

Dan Rydberg, ledamot i Programkommittén
dan.rydberg(at)skogsstyrelsen.se

Carina Wettemark, koordinator, Kristianstads Vattenrike
carina.wettemark(at)kristianstad.se

Maria Gustavsson, koordinator, Vänerskärgården med Kinnekulle
maria.gustavsson(at)vanerkulle.se

Magnus Pamp, tf koordinator, Älvlandskapet Nedre Dalälven
magnus(at)nedredalalven.se

Mattias Holmquist, koordinator, Blekinge Arkipelag
mattias.holmquist(at)ronneby.se

Charlotte Burman, koordinator, Östra Vätterbranterna
charlotte.burman(at)ostravatterbranterna.se

Hanna Alfredsson, koordinator, Voxnadalen
hanna.alfredsson(at)voxnadalen.org

Elin Bergarp, koordinator, Vindelälven-Juhtatdahka
biosfar(at)vindelalven.se

Translate »