Kontaktuppgifter till oss i Biosfärprogrammet

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärrådets ordförande
johanna.mactaggart(at)biosfarprogrammet.se
Tfn: 070-660 05 07

Marcus Carlsson Reich, Programkommitténs ordförande
Marcus.CarlssonReich(at)naturvardsverket.se
Tfn: 010-698 17 11

Maria Tengö, ledamot i Programkommittén
maria.tengo(at)su.se

Mattias Sandberg, ledamot i Programkommittén
mattias.sandberg(at)skogsstyrelsen.se

Dan Rydberg, ledamot i Programkommittén
dan.rydberg(at)skogsstyrelsen.se

Mia Olausson, ledamot i Programkommittén
mia.olausson(at)havochvatten.se

Carina Wettemark, koordinator, Kristianstads Vattenrike
carina.wettemark(at)kristianstad.se

Helena Torsell, koordinator, Vänerskärgården med Kinnekulle
helena.torsell(at)mariestad.se

Elias Regelin, tf koordinator, Älvlandskapet Nedre Dalälven
elias(at)nedredalalven.se

Mattias Holmquist, koordinator, Blekinge Arkipelag
mattias.holmquist(at)ronneby.se

Alissar Rajha, vikarierande koordinator, Östra Vätterbranterna
alissar.rajha(at)ostravatterbranterna.se

Hanna Alfredsson, koordinator, Voxnadalen
hanna.alfredsson(at)voxnadalen.org

Ann-Kristine Vinka, koordinator, Vindelälven-Juhttátahkka
biosfar(at)vindelalven.se

Translate »