Kontaktuppgifter till oss i Biosfärprogrammet

Johanna MacTaggart, Nationell koordinator, Biosfärrådets ordförande
johanna.mactaggart(at)biosfarprogrammet.se
Tfn: 070-660 05 07

Anneli Harlén, Programkommitténs ordförande
anneli.harlen(at)havochvatten.se

Ingrid Johansson Horner, Ledamot i Programkommittén
Ingrid.Johansson-Horner(at)Naturvardsverket.se

Maria Tengö, ledamot i Programkommittén
maria.tengo(at)su.se

Camilla Sandström, ledamot i Programkommittén
camilla.sandstrom(at)umu.se 

Mattias Sandberg, ledamot i Programkommittén
mattias.sandberg(at)skogsstyrelsen.se

Dan Rydberg, ledamot i Programkommittén
dan.rydberg(at)skogsstyrelsen.se

Carina Wettemark, koordinator, Kristianstads Vattenrike
carina.wettemark(at)kristianstad.se

Helena Torsell, koordinator, Vänerskärgården med Kinnekulle
helena.torsell(at)mariestad.se

Elias Regelin, koordinator, Älvlandskapet Nedre Dalälven
elias(at)nedredalalven.se

Daniel Granello, koordinator, Blekinge Arkipelag
daniel(at)blekingearkipelag.se

Hanna Alfredsson, koordinator, Voxnadalen
hanna.alfredsson(at)voxnadalen.org

Ann-Kristine Vinka, koordinator, Vindelälven-Juhttátahkka
biosfar(at)vindelalven.se

Translate »