Kalendarium 2022

28 april: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

2 juni: Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

13-17 juni: MAB-ICC 34th session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade. Sverige var invald i styrelsen under perioden 2018-2021 och är för närvarande observatör.

31 augusti-1 september: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet.

1 september: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

12-16 september: EuroMAB 2022

Vartannat år hålls en nätverksträff för biosfärområden i Europa och Nordamerika. I år arrangeras träffen av Biosfärområde Knockberge i Österrike.
För mer information: EuroMAB 2022

30 september: Unesco Deadline

Deadline för att nominera biosfärområden samt lämna 10-årsutvärderingar till Unesco. I år väntas Östra Vätterbranternas 10-årsutvärdering lämnas.

10-12 oktober: Konferensen Mötesplats Biosfär

”Mötesplats Biosfär – Från forskning till innovation, från innovation till transformation” är den första nationella biosfärkonferensen som syftar till att stärka kopplingen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen arrangeras 10 – 12 oktober 2022 som ett samarrangemang av Biosfärprogrammet Sverige, Lunds universitet, Umeå universitet och SLU i Umeå. Mötesplats Biosfär hålls fysiskt på två platser, i Skåne och i Västerbotten – en del av Sápmi, som en gemensam hybridkonferens.
För information och anmälan: motesplats.biosfar.se

3 november: Internationella dagen för biosfärområden

I samband med att Biosfärprogrammet firade 50 år, 2021, instiftade Unesco en årlig internationell dag för biosfärområden. Den tredje november uppmärksammas biosfärområden och deras insatser för hållbar utveckling.

 

 

 

Translate »