Biosfärambassadör

Den allra första utbildningen för Biosfärambassadörer hölls år 2007 i det blivande biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle. Sedan dess, har konceptet spridits till att omfatta alla biosfärområden i Sverige och nu finns det dessutom ambassadörer i biosfärområden i flera andra länder, bl a Kanada, Tjeckien, Finland och Slovenien.

En biosfärambassadör har fördjupade kunskaper om biosfärområdet den är ambassadör för, om dess verksamhet och aktuella projekt. Ambassadörerna har olika bakgrund men gemensamt är att de vill vara med att utveckla biosfärområdet till ett modellområde för hållbar utveckling. Ambassadörerna fungerar som länkar ut i samhället. De informerar om biosfärområdets verksamhet och återkopplar till frågor som de får till sig när de träffar många olika människor.

Är du intresserad av att bli biosfärambassadör? Kontakta ditt lokala biosfärområde.

 

Translate »