Vindelälven – Juhttátahkka

Vindelälven-Juhttátahkka är ett exklusivt biosfärområde även i svensk kontext då det inte finns något annat biosfärområde i alpin miljö i Sverige. I biosfärområdet finns högfjällsmiljöer, fjällhedar och stora sammanhängande ytor med orörda fjällurskogar. Vindelälven-Juhttátahkka sträcker sig också genom en boreal region med skogar, myrar, sjöar och vattendrag. Närmare Bottenviken återfinns kustregionen med jordbruksmarker och Vindel- och Umeälvens utlopp i ett unikt deltaområde.

Bebyggelsen längs älven, i små och stora samhällen, är karaktäristisk och lokalspecifik med inslag av nybyggarkulturen i kust- och i skogsregionen och starkare samiska inslag västerut. Det finns lokala kulturella uttryck och sedvänjor som språk, dialekter och hantverk. I Vindelälven-Juhttátahkka finns därmed en mångfald av natur- och kulturmiljöer och värden, som inte finns representerade i biosfärnätverket, varken i Sverige eller internationellt.

Vår vision är Vild, vacker och världskänd!
Ett brusande äventyr från fjäll till hav, med naturens och kulturens mångfald som källa till utveckling, upplevelser och livskvalitet!

Vi har det övergripande målet att tillsammans utveckla, bevara och stödja den rika och unika naturen, kulturen samt människors livskvalitet i Vindelälven-Juhttátahkka så att alla kan leva, uppleva, utvecklas och må bra i såväl stad som landsbygd, idag och i framtiden.