Voxnadalen

Biosfärområde Voxnadalen ligger mitt i Hälsingland och mellersta Sveriges barrskogsbälte. Här rinner älven Voxnan som en livsnerv genom hela biosfärområdet och förenar de fyra kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Rättvik kring älvens avrinningsområde. Landskapsbilden präglas av skog, blånande berg och de majestätiska Hälsingegårdarna som togs upp på Unescos världsarvslista 2012. Utifrån biosfärområdets naturgivna och kulturella förutsättningar bedrivs olika initiativ och projekt inom tre fokusområden; Skogen som hållbar resurs, Levande vatten och Ett öppet och levande landskap.

Idén till ett Unesco biosfärområde föddes i början av 2000-talet, och har sitt ursprung i den lokala fäbodrörelsen i samband med genomförandet av ett natur- och kulturmiljövårds projekt. Då avsåg förslaget till biosfärområde delar av Ovanåkers fäbodskog och det unika Sässmanområdet (Natura 2000) utanför Edsbyn. Under Voxnadalens kandidatur till biosfärområde kom dock perspektiven att vidgas rejält, från att bara se delar av ett område, till helheten i ett landskap – Voxnans avrinningsområde.