Kalendarium 2019

Januari-April: Biosfärutmaningen 2019 – Vår bästa miljöåtgärd

En utmaning för grundskolor i biosfärområden: Alla är olika och förutsättningar och behov skiljer sig åt. Det som är mest trängande för några är mindre viktigt för en annan. Därför fokuserar årets biosfärutmaning på det som är viktigt för just er på er skola och hur det kan sprida ringar på vattnet. Mer information: www.vanerkulle.org

5 februari: Möte med Programkommittén

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom, Naturvårdsverket.

1-5 april EuroMAB

Vartannat år hålls en nätverksträff för biosfärområden i Europa och Nordamerika. I år arrangeras träffen av Biosfärområde Dublin Bay. För mer information:  euromabdublin2019.ie/

6-8 maj: Biosphere for Baltic

Biosphere for Baltic är ett projekt som syftar till att samla och sprida erfarenheter från biosfärområden i Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och organisationer med Östersjöfokus. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll att bidra till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen och som genererats genom biosfärområdenas tvärsektoriella tillvägagångssätt. Nio biosfärområden i sju länder samverkar i projektet.

Exchange event #3 hålls i Biosfärområde Slowinski, Polen

14 maj: Möte med Programkommittén

 

16-17 maj: Tankesmedja för friluftsliv

Tankesmedja för friluftsliv arrangeras av Naturvårdsverket och hålls den 16-17 maj i Unescos biosfärområde Kristianstads Vattenrike. Var med och diskutera det hållbara friluftslivet och delta i en rad workshops, seminarier och utflykter! För program och anmälan: www.naturvardsverket.se/tankesmedjafriluftsliv2019

2 juni: Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

17-21 juni: MAB-ICC 31st session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2018-2021, genom delegat Johanna MacTaggart.

24–25 juni: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet.

17 augusti: Invigning av Biosfärområde Vindelälven-Juhtatdahka

 

6-7 september: Invigning av Biosfärområde Voxnadalen

 

10 september: Möte med Programkommittén

 

18-20 september: Biosphere for Baltic

Exchange event #4 hålls i Biosfärområde West Estonian Arcipelago

30 september: Deadline för nominering av nya biosfärområden samt överlämna 10-årsutvärdering

Nationella programkommittéer är välkomna att sända aktuella handlingar till Unesco fram till sista september.

7–9 oktober: NordMAB

NordMAB samlar åtta länder i ett delregionalt nätverk för regelbundna träffar. Länder som tangerar polcirkeln samt de tre baltiska länderna ingår i nätverket. I år är Skottland värdland för konferensen. Se även www.nordmab.com

15-18 oktober: Studieresa till Biosfärområde Appennino-Tosco Emiliano

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

12 november: Möte med Programkommittén

 

Translate »