Kalendarium 2018

18 januari: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

Januari-April: Biosfärutmaningen 2018 – Min plats i Biosfären*

Biosfärutmaningen riktar sig till förskolor och grundskolor i biosfärområden och i år innebär den att klassen ska visa upp en favoritplats. Platsen kan vara ett ställe som är viktig för eleverna. En plats där man kan hämta ny energi, får lugn och ro, eller ett ställe där man får busa o tävla så mycket man vill! Tillsammans kommer klasserna att visa upp ett helt gäng vackra, härliga och häftiga platser. Årets biosfärutmaning sker i samverkan med projektet *Här finns liv som ska inspirera, lyfta och levandegöra det engagerade arbete som pågår runtom i Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle för att stärka en hållbar samhällsutveckling. Resultatet av årets biosfärutmaning kommer att visas vid den nya utställningen *Här finns liv på naturum Vänerskärgården vid Läckö slott.

Skolor i biosfärområden i Sverige och runt om i världen kommer att bjudas in att delta i utmaningen för att visa upp favoritplatser i sina områden. Mer information om utmaningen och anmälan finns här: http://vanerkulle.org/2018/01/08/biosfarutmaningen-2018/

 

19 mars: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

20–21 mars: Workshop om Biosfärambassadörer

 

13–15 maj: Biosphere for Baltic, exchange event #1, Kristianstads Vattenrike

Biosphere for Baltic är ett projekt som syftar till att samla och sprida erfarenheter från biosfärområden i Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och organisationer med Östersjöfokus. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll att bidra till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen och som genererats genom biosfärområdenas tvärsektoriella tillvägagångssätt. Nio biosfärområden i sju länder samverkar i projektet. Program – Exchange Event 1

 

31 maj: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

2 juni: Nationella Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

 

9 juni: Invigning av utställningen *Här finns liv, Läckö slott

Lär om Agenda2030 och de hållbara aktiviteter som pågår inom Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle när Läckö slott slår upp sina portar för säsongen. *Här finns liv innefattar en speciellt framtagen interaktiv utställning, en naturstig och olika aktiviteter som föreläsningar. Inne på naturum finner du Sveriges kanske största kartspel i form av en 1,2 X 6 meter lång kartbild, illustrerad av Veronica Jensen. Genom appen *Här finns liv  vägleds du att söka globala frågor, och lokala svar. Utmed naturstigen kan barnen klättra på fina träskulpturer. Genom att besvara appens frågor lär sig hela familjen mer om ekosystem och biologisk mångfald, och du får också veta vilka dina naturliga superkrafter är och hur de kan bidra till det hållbara samhället. Som om detta inte vore nog kan du också se utställningen Biosfärens mönster inne på slottet. Under våren 2015 visualiserades samspelet mellan människan och biosfären i denna utställning på Svenskt Tenn, där konstnärerna Eric Ericson, Jesper Waldersten, Liselott Watkins och Stina Wirsén tolkade centrala begrepp och insikter från Beijerinstitutets forskning. Mer info: www.vanerkulle.se och https://www.svenskttenn.se/sv/magasin/biosfarens-monster/

 

18–20 juni: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet. Program

 

23-27 Juli: MAB-ICC, 30th session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2018-2021, genom delegat Johanna MacTaggart. Mer information

 

27 augusti: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

26-27 september: Nationell styrelsekonferens, Kristianstads Vattenrike

Konferensen gynnar erfarenhetsutbyte mellan biosfärområdenas styrfunktioner. Program

 

30 september: Deadline för nominering av nya biosfärområden samt överlämna 10-årsutvärdering

Nationella programkommittéer är välkomna att sända aktuella handlingar till Unesco fram till sista september.

 

1–3 oktober: NordMAB 2018 Finland

NordMAB samlar åtta länder i ett delregionalt nätverk för regelbundna träffar. Länder som tangerar polcirkeln samt de tre baltiska länderna ingår i nätverket. I år är Finland värdland för konferensen. Program Se även www.nordmab.com

 

3-5 oktober: Biosphere for Baltic, exchange event #2, Skärgårdshavets biosfärområde i Finland

Biosphere for Baltic är ett projekt som syftar till att samla och sprida erfarenheter från biosfärområden i Östersjöregionen samt att skapa möjligheter för utbyte mellan biosfärområden och organisationer med Östersjöfokus. Projektet syftar också till att synliggöra biosfärområdenas roll att bidra till Agenda 2030 och att kommunicera goda exempel som bidrar till de Globala Målen och som genererats genom biosfärområdenas tvärsektoriella tillvägagångssätt. Nio biosfärområden i sju länder samverkar i projektet.

 

4-5 oktober: IALE-konferens om Biosfärområden – en modell för samverkan och hållbart brukande av landskap, Jönköping

Årets IALE konferens och vänder sig till alla som har intresse för landskapsfrågor. Konferensen kommer att inledas med ett antal föredrag av aktörer som deltar aktivt i arbetet med biosfärområden. Dessutom kommer vi att dela erfarenheter och kunskap med varandra samt inspireras för att bidra i arbetet att skapa en levande landsbygd. Second call

 

16-19 oktober: Studieresa till Biosfärområde Appennino Tosco-Emiliano, Italien

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid. Program för studieresan

 

25-26 oktober: Konferens för kommuner i biosfärområden, Lidköping

Konferensen riktar sig till kommunledningar i biosfärområden i Sverige. Under två dagar hålls fördjupande diskussioner om kommuners roll i ett Unesco biosfärområde och om hur kommuner kan dra nytta av Unescoutnämningen för att utveckla hållbara samhällen. Program

Moderator: Peter Dogsé, Programexpert på Biosfärprogrammets sekretariat, Unesco

 

20 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Göran Blom.

 

6–7 december: Ocean Literacy in Coastal Cities, Malmö

Konferensens syfte är att inspirera, lära, debattera och skapa lokal handlingskraft för havsmiljöer med fokus på marin kunskap i kustsamhällen. Biosfärprogammet finns med på konferensen för att presentera projektet Biosphere for Baltic.

 

9-11 december: Internationellt skogssymposium, Umeå

Syftet med det internationella skogsymposiet är att initiera ett forum för samverkan, utbyte och inspiration med fokus på utveckling av biosfärområdenas roll som modellområden för klimatanpassning av skogslandskapet och hur biosfärområdena bidrar till genomförande av Agenda 2030, specifikt Mål 13.

Translate »