Kalendarium 2023

16-19 april: Studieresa till Biosfärområde Galloway & Southern Ayrshire

Studieresan fokuserar på hur biosfärområden stimulerar hållbar utveckling i lokalsamhällen tillsammans med lokala aktörer.

Maj: Wiki Loves Earth

Målsättningen med Wiki Loves Earth är att uppmuntra folk att fotografera svensk natur och att dela bilderna under fri licens så att andra får tillgång till dem via internet. Tävlingen pågår hela maj 2023. Biosfärprogrammet finns representerad i juryn och tillsammans med Svenska Unescorådet delar vi ut ett specialpris till bästa biosfärområdesbild. Commons: Wiki Loves Earth 2023 i Sverige – Wikimedia Commons

15-17 maj: Nätverksträff för Biosphere for Baltic

BFB-COLAB är ett projekt som syftar till att skapa förutsättningar för ett bredare och mer djupgående samarbete inom Biosphere for Baltic-nätverket med särskild tonvikt på hur man kan stimulera ökad havsmedvetenhet genom besökscenter och medvetande-höjande aktiviteter. Nio biosfärområden i sju länder samverkar i projektet. Exchange event #6 hålls i Malmö och i Biosfärområde Blekinge Arkipelag

23 maj: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

2 juni: Nationella Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

12-16 juni: MAB-ICC 35th session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade. Sverige var invald i styrelsen under perioden 2018-2021 och är för närvarande observatör.

23-25 augusti: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet. I år hålls Örådet i Vindelälven-Juhttátahkka.

4-5 september: Konferens för biosfärkommuner

I två dagar (lunch till lunch) fördjupar vi oss i kommunernas roll i ett biosfärområde. Hur bygger vi biosfärkommuner ett hållbart samhälle och hur använder vi Unescos  utnämning på bästa sätt? Kristianstads kommun är värd för konferensen som hålls på  naturum Vattenriket. Förutom föredrag, diskussioner och erfarenhetsutbyte blir  det båttur på Helge å och andra vattenrika upplevelser. Moderator är Annakarin  Nyberg, internetforskare, författare och föreläsare.

30 september: Unesco Deadline

Deadline för att nominera biosfärområden samt lämna 10-årsutvärderingar till Unesco.

17-20 oktober: Studieresa till Biosfärområde Appennino-Tosco Emiliano

Vill du lära dig mer om hållbar besöksnäring i Italien? Är du nyfiken på att knyta nya kontakter som kan leda till samarbeten, nya affärsidéer och utveckling av hållbara innovationer? Följ med oss på studieresa till Unescos Biosfärområde Appennino Tosco Emiliano i Italien! Här får du uppleva Agritourismo samt spännande möten med företagare och samhällsentreprenörer som drivs av att lösa utmaningar för att bidra till en hållbar framtid.

12 oktober: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Mia Olausson, Havs- och vattenmyndigheten.

3 november: Internationella dagen för biosfärområden

I samband med att Biosfärprogrammet firade 50 år, 2021, instiftade Unesco en årlig internationell dag för biosfärområden. Den tredje november varje år uppmärksammas biosfärområden och deras insatser för hållbar utveckling.

16 november: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 3-4 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Mia Olausson, Havs- och vattenmyndigheten.

 

 

 

Translate »