Kalendarium 2021

22 februari: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

24 mars: Kick-off för Biosfärprogrammets 50-årsjubileum

För femtio år sedan lanserade UNESCO Biosfärprogrammet. Det gjordes med visionen att främja en hållbar relation mellan människan och naturen. Under åren som följde bekräftades visionen av en mängd vetenskapliga studier och spreds över världen genom internationella möten och överenskommelser. Allteftersom Biosfärprogrammet utvecklades bildades biosfärområden med utgångspunkt i denna vision – att vara levande laboratorier för hållbarhet över hela världen. För mer information om 50-årsjubiléet: MAB 50 Years (unesco.org)

28 april: Programkommittén sammanträder

Nationella kommittén för Biosfärprogrammet sammanträder 4-5 gånger per år. Programkommittén är inriktande och beslutande och sammankallas av ordförande Marcus Carlsson Reich, Naturvårdsverket.

2 juni: Biosfärdagen

Denna dag tillägnas Sveriges biosfärområden. Den syftar till att sätta fokus på hållbarhetsfrågor på lokala platser och nationellt. Visst är det värt att fira. Håll utkik när det närmar sig, för på biosfärområdenas hemsidor kan du läsa vilka lokala arrangemang som planeras.

13-17 september: MAB-ICC 33rd session

MAB-ICC (International Coordinating Council of the Man and the Biosphere Programme) är den globala styrelsen för biosfärprogrammet. Styrelsen träffas årligen och beslutar om att utse nya biosfärområden, antar programstrategier mm. I styrelsen finns 34 länder representerade och Sverige är invald under perioden 2018-2021, genom delegat Johanna MacTaggart.

7-8 oktober: Öråd

Varje år hålls ett öråd för biosfärområdenas koordinatörer och den nationella programkommittén. Örådet är ett tillfälle för erfarenhetsutbyte och för att utveckla Biosfärprogrammets verksamhet.

 

Translate »