Lokala lösningar på globala utmaningar

Unescos biosfärområden är brobyggare som förenar aktörer (ägare, brukare, m.fl.) i lärandeprocesser i syfte att utveckla en hållbar framtid. I biosfärområden testas nya metoder och ny kunskap med målet att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser samt att sprida lokala lösningar på globala utmaningar.

Med små medel och utan formell makt inspirerar biosfärområdena till förändringsprocesser inom befintliga organisationer samtidigt som de genom sin holistiska arbetsmodell bryter stuprörstänkande. Deras roll kompletterar myndigheters och andra organisationers arbete och de utgör en samlande kraft i omställningen till hållbar utveckling, snarare än att vara en intresseorganisation bland många andra. Medan aktörer fokuserar på sin bit av pusslet, är biosfärområden en neutral arena.

Biosfärprogrammet Sverige, med sina sju biosfärområden, har sedan 2005 stimulerat hållbar utveckling i praktiken genom att förena naturvård, lokalt företagande och kapacitetsbyggande med samhällsutveckling.

Translate »