20 nya biosfärområden utnämndes i Paris

MAB-ICC 2015
MAB-ICC 2015

I början av juni hölls MAB-ICC (International Co-ordinating Council for the Man and Biosphere Programme) sitt årliga sammanträde i Paris. En viktig punkt på dagordningen är att besluta om nya biosfärområden.  MAB-ICC beslutade att godkänna 20 biosfärområden. Stort grattis till Argentina, Etiopien, Honduras, Indonesien, Iran, Kazakhstan, Myanmar, Sydafrika, Spanien, Spanien/Portugal (transnationellt), Vietnam, Kina, Frankrike, Indien, Algeriet och Italien!  Nu består världsnätverket av 651 biosfärområden i 120 länder, varav 15 är transnationella.