Årets Biosfärstipendiat 2015 utsedd

Biosfärstipendiat 2015: Föräldrakooperativet Kullebarn
Biosfärstipendiat 2015: Föräldrakooperativet Kullebarn

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle instiftade Biosfärstipendiet år 2012. Biosfärstipendiet delas årligen ut till någon som på ett påtagligt positivt sätt bidragit till Biosfärområdets hållbara utveckling. Årets stipendium tilldelas Föräldrakooperativet Kullebarn med motiveringen: På ett genomtänkt vis, och med ett helhetstänkande som grund, lyfter Föräldrakooperativet Kullebarn centrala hållbarhetsfrågor. En klok pedagogik av detta slag grundar för att barnen får ett naturligt förhållningssätt till sitt närområde och en god förståelse för hållbarhet och vilka möjligheter det finns att bedriva utveckling som sker inom planetens gränser. Ett sant föredöme!

Läs hela nyheten här.
Information om tidigare stipendiater hittar du här.