Besök från Norsk kollega

Therese Ruud och Göran Blom

Norge har en alldeles nyetablerad MAB-kommitté. Ett viktigt steg på vägen för Biosfärprogrammets utveckling i vårt vackra grannland. Här ses Therese Ruud från Norska Miljödirektoratet, tillsammans med Biosfärprogrammet Sveriges kommittéordförande Göran Blom. Therese kom på besök för en frågestund om kommittéarbetet i Sverige.