Voxnadalen

Biosfärområde Voxnadalen ligger mitt i Hälsingland och mellersta Sveriges barrskogsbälte. Här rinner älven Voxnan som en livsnerv genom hela biosfärområdet och förenar de fyra kommunerna Ovanåker, Ljusdal, Bollnäs och Rättvik…

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven är unikt med mycket höga natur- och kulturvärden. Nedre Dalälven med sina vidsträckta fjärdar, åtskilda av forsområden och deltalandskap, påverkar ett stort omland. Jordbruksmarken från tidig…

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranterna

Östra Vätterbranternas biosfärområdesstatus är ett resultat av en 20-årig resa från konflikt till samarbete. Under 1990-talet kritiserade en naturvårdsförening myndigheterna för undermåliga inventeringar av potentiellt skyddsvärd skog. Markägarna, i sin…

Utter

Kristianstads Vattenrike

Biosfärområde Kristianstads Vattenrike utnämndes 2005. Området är tre gånger tre mil stort och sträcker sig över nästan hela Kristianstads kommun. Det är artrikt och har ett välbevarat kulturlandskap. Arbetet sker i…

Vindelälven-Juhttátahkka är ett exklusivt biosfärområde även i svensk kontext då det inte finns något annat biosfärområde i alpin miljö i Sverige. I biosfärområdet finns högfjällsmiljöer, fjällhedar och stora sammanhängande ytor…

Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag är det första biosfärområdet i Sverige med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap, varav 156 000 ha är vatten och 54 000 ha…

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle ligger vid Vänerns sydöstra strandlinje och omfattar kommunerna Götene, Lidköping och Mariestad. Biosfärområdets vision till år 2025 är att ”Unescos Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle är ett…

Translate »