Biosfärkoordinatörernas Ö-råd på Husarö

Fyra biosfärkoordinatorer deltog på Svenska biosfärrådets möte i Husarö: Heleen Posedkowska (Blekinge), Carina Wettermark (Kristianstad), Johanna MacTaggart (Värnerskärgården) och Cristina Ericson Turstam (NeDa) (ej med på bilden) samt Göran Blom från Naturvårdsverket.

Fyra biosfärkoordinatorer deltog på Svenska biosfärrådets möte i Husarö: Heleen Posedkowska (Blekinge), Carina Wettermark (Kristianstad), Johanna MacTaggart (Värnerskärgården) och Cristina Ericson Turstam (NeDa) (ej med  på bilden) samt Göran Blom från Naturvårdsverket.

Under ett dygn samlades koordinatörerna tillsammans med Biosfärprogrammets ordförande för att påbörja arbetet med en nationell strategi för Biosfärprogrammet de kommande åren. Riktlinjerna pekades ut för det svenska biosfärarbetet under kommande år på Svenska biosfärrådets möte på Husarö 25-26 juni.