Biosfärområden engagerar flera i Österjönregionen


Biosphere for Baltic är en unik möjlighet för Unescos biosfärområden i Östersjöregionen att träffas och utbyta erfarenheter samt för att utveckla nya områden för samverkan. Målet är att stimulera lärande och sprida goda erfarenheter från Östersjöregionen inom det globala nätverket för biosfärområden och till andra intressenter. Biosphere for Baltic belyser biosfärområdenas bidrag till FNs globala hållbarhetsmål och Agenda 2030.

Projektledare Anna Särnblad säger i Svenska Unescorådets intervju att ”Östersjön har stora miljöproblem och står inför en mängd utmaningar som kommer att kräva stora insatser inom en rad olika områden framöver. Genom att lyfta fram biosfärområdenas unika arbetssätt och funktion, där lokala aktörer och intressenters perspektiv, intressen och kunskap kopplas samman och tas tillvara för att stimulera en hållbar utveckling, hoppas vi kunna bidra till ett ökat engagemang i frågorna.”

Läs hela intervjun med Anna här: Intervju av Svenska Unescorådet (extern länk)