Fiskeområde Vänerskärgården med Kinnekulle delar med sig av sina erfarenheter

Spikens fiskehamn

Foto: Biosfärkontoret Mariestad

Den 29-30 januari 2015 arrangerar Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle en nationell fiskekonferens i Lidköping på temat: Livskraftigt fiske – även i framtiden! Konferensen arrangeras i syfte att dela med oss av de erfarenheter vi gjort av att under flera år driva ett Fiskeområde: Vad blev resultatet av satsningen? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare med arbetet för att säkra ett livskraftigt fiske i Vänern – även i framtiden?

Konferensen vänder sig till nyckelpersoner som på olika sätt berörs av fiskerinäringen – inklusive beslutsfattande och utvecklingsarbete kring fiskerifrågor. Deltagarlistan omfattar bl a representanter från Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, olika fiskeområden runt om i landet, universitet, kommuner, länsstyrelser, vattenvårdsförbund, yrkesfiskare, sportfiskare m fl.

Klocka här för information om program m.m.