Formaspengar till projekt om att kommunicera risker med främmande arter när klimatet förändras

Invasion av främmande arter utgör ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden och hotet förväntas öka till följd av klimatförändringarna. I dagarna har Formas beviljat ett projekt som ska utveckla riktlinjer för hur riskerna med invasia arter kommuniceras med villaträdgårdsägare. Projektet utförs av Sveriges Lantbruksuniversitet i samverkan med Lunds Universitet, Artdatabanken, Naturvårdsverket och Biosfärprogrammet. Tre biosfärområden, Voxnadalen, Vänerskärgården med Kinnekulle och Blekinge Arkipelag, är modellområden inom vilka nya kommunikationsmetoder ska testas. Projektet beviljades 2Mkr och beräknas pågå i två år. För mer information: Pressmeddelande (SLU – extern länk)