Frukostseminarium på Biosfärdagen 2 juni

karta på biosfärområden i sverige På Biosfärdagen 2 juni bjuder Svenska Unescorådet in till frukostseminarium för att diskutera hur Unescos biosfärområden bidrar till att uppnå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Seminariet baseras på Naturvårdsverkets rapport om Unescos biosfärområden i Sverige och deras bidrag till de globala hållbarhetsmålen. Det blir också tillfälle för diskussion om åtgärder för att stärka Unescos biosfärområden i Sverige. I seminariet deltar Mats Djurberg, generalsekreterare för Svenska Unescorådet, Johanna Mac Taggart, Nationell koordinator för Unescos biosfärprogram i Sverige, Lisen Schultz, Forskare, Stockholm Resilience Centre och författare av Naturvårdsverkets rapport samt Markus Larsson, Programchef för Klimat och miljö, tankesmedjan Fores.

Tid och plats:

Fredagen den 2 juni klockan 9.00 – 10.30

Svenska Unescorådet, Tegelbacken 2, Stockholm (mitt emot Sheraton)
Kaffe, te och frukostmackor serveras från klockan 8.30

OBS! Anmälan till Svenska Unescorådet krävs.