Mötesplats Biosfär

Från forskning till innovation, från innovation till transformation

Konferensen Mötesplats Biosfär gick av stapeln i oktober 2022 med syftet att få fler att lära sig mer om Sveriges biosfärområden och för att stärka kopplingen och relationen mellan kunskapsutveckling, praxis och policy. Konferensen samlade forskare, myndigheter, länsstyrelser, kommuner och representanter från Sveriges biosfärområden och genomfördes som en hybridkonferens med möjlighet att delta digitalt eller fysiskt i Umeå och Kristianstad.
Under tre intensiva dagar blandades föreläsningar med exkursioner, runda-bords-samtal och speed talks. Här delades kunskap, perspektiv och erfarenheter. Nya relationer och samarbetsmöjligheter byggdes och gemensamma lösningar på våra gemensamma utmaningar innoverades. Här är de fem viktigaste slutsatserna:

• Att myndigheter, forskare och aktörer inom biosfärområden möts på riktigt blir allt
viktigare när lösningar behöver samskapas över sektorsgränser.
• Att uppleva biosfärområdet på plats ökar förståelsen för vad de är och vad de erbjuder.
• Biosfärområdenas områdeskunskap, förståelse för målkonflikter och intressentnätverk är
en stor tillgång för att få framfart inom olika forskningsfält.
• Biosfärområden kan vara den neutrala arenan som får samverkan och utveckling att hända. Nyttja oss, vi vill!
• Biosfärområden kan hjälpa akademin att nå ut med forskningen. De som arbetar i biosfärområden träffar alla möjliga typer av människor.
• Framgångsfaktor är känslan av att ”jag är med i ett gäng”. Det ska vara lätt att känna den delaktigheten och stoltheten.

Hela sammanfattningen av konferensen hittar du HÄR

 

Translate »