Forskarkonferens i Vattenriket

Måndagen den 24 november är det dags för den årliga forskarkonferensen ”Biosfär 2014” med inblickar och utblickar från Vattenriket. Det finns några platser kvar till konferensen och du är varmt välkommen!
Som vanligt blir det en konferens fullspäckad med aktuella rön från forskarvärlden med anknytning till Biosfärområde Kristianstads Vattenrike. I år blir det fokus på vår historia och havet.

Program

Tid och plats: Naturum Vattenriket 24 november. Konferenstid 09.00-17.00, därefter middag, mingel och prat. Registrering från 08.15.
Konferenskostnad: 500 kr, som inkluderar fika, lunch och konferensmiddag. Ideella organisationer och studenter 200 kr.
Arrangörer: Högskolan Kristianstad och Biosfärkontoret Kristianstads Vattenrike.
Anmälan till: asa.pearce@kristianstad.se senast 16 november. Anmälan är bindande. Ange i mail: namn, arbetsplats, mobiltelefon, e-post, faktureringsadress (ev referensnummer), organisationsnummer/personnummer och meddelande (tex specialkost).