Programkommittén vill nominera två nya biosfärområden till Unesco för bedömning 2019

Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen har goda förutsättningar för att bli biosfärområden. De båda biosfärkandidatområdena har presenterat sitt arbete för den nationella Programkommittén som anser att båda områdena redan visat stora framsteg och har alla förutsättningar att utvecklas vidare som modellområden för hållbar utveckling. Områdena är unika till sina karaktärer och bidrar väl till det svenska biosfärprogrammet. Båda områdenas ansökningshandlingar är mycket väl genomarbetade och uppfyller de krav och rekommendationer som Unesco uppställer för ett biosfärområde.

Programkommittén rekommenderar att biosfärkandidaterna nomineras till Unesco av Sveriges regering i september.