Senaste nytt från Älvlandskapet Nedre Dalälven

Gruppfoto NordMAB-konferens

Spännande saker i ett av Sveriges Biosfärområden. Nyheterna berättar bland annat att deltagare från sju länder gästade Älvlandskapet Nedre Dalälven vid årets NordMAB-konferens den 20-21 oktober, att fisketurismanläggningar marknadsförs i Tyskland och det allra senaste från myggprojektet.
Läs hela nyhetsbrevet här!