Unesco har utnämnt två nya svenska biosfärområden

Unesco har utnämnt Vindelälven-Juhtatdahka och Voxnadalen till nya biosfärområden.

Nu har Sverige sammanlagt sju biosfärområden som utgör sju procent av Sveriges yta. De två områdena nominerades av regeringen till Unesco förra hösten.

De lokala samhällenas ansvar och människors aktiva deltagande är framgångsrecept för bevarande och hållbart nyttjande av natur- och kulturresurser. Att Unesco nu utnämner två nya svenska biosfärområden är ett erkännande för de år av lokalt arbete och engagemang som många människor har lagt ner för att stärka en hållbar lokal och regional utveckling, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Vindelälven-Juhtatdahka i Västerbottens och Norrbottens län blir ett av världens nordligaste biosfärområden och ett av världens största sett till ytan – 1,3 miljoner hektar. Området består till 34 procent av skyddad natur, har en stor biologisk mångfald och innehåller en mångfald av naturresurser. Där finns också ett unikt och rikt kulturarv från den samiska och svenska kulturen. Biosfärområdet ska bidra till nya metoder för att främja kulturell mångfald, hållbart fiske och rennäring samt hållbar turism.

Området i Voxnadalen i Gävleborgs län, på 341 000 hektar, har unika natur- och kulturmiljöer som skapats av brukartraditioner som exempelvis fäboddrift. Unescos världsarv Hälsingegårdarna, Hamra nationalpark, ett kulturreservat samt flera naturreservat och Natura 2000-områden ingår i området. I Voxnadalen är ett av målen att ta vara på alla resurser och all nedärvd kunskap i den unika hälsingebygden utmed älven Voxnan. Ett ytterligare mål är att främja det lokala samarbetet över både geografiska och administrativa gränser till nytta för områdets långsiktiga hållbara utveckling.

Genvägar
Voxnadalen
Vindelälven-Juhtatdahkas

Om biosfärområden

Syftet med Unescos biosfärområden är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt, samt att skapa ett hållbart samhälle. I Sverige finns sedan tidigare fem Unesco biosfärområden: Kristianstad Vattenrike, Vänerskärgården med Kinnekulle, Blekinge Arkipelag, Älvlandskapet Nedre Dalälven och Östra Vätterbranterna.

Naturvårdsverket: Biosfärområden
Svenska Unescorådet: Biosfärområden