Unescomötet MAB-ICC prisades!

ÖVB crew

Foto: Biosfärområde Östra Vätterbranterna
Under Jönköpingsgalan mottog Biosfärområde Östra Vätterbranetrna en fin utmärkelse, nämligen priset för bästa möte i samband med MAB-ICC som gick av stapeln i juni 2014. Juryns motivering löd:

Fånga tillfället, bjud in världen till Jönköping. Föreningen Östra vätterbranterna gjorde det våren 2014. Efter att ha blivit utsedd till Sveriges femte biosfärområde 2012 så spändes bågen och man tog sikte på att få arrangera Unescos världsmöte för biosfärsområden 2014. Föreningen Östra vätterbranterna har genom ett fantastiskt samarbete och med stort självförtroende och kompetens satt biosfärområdet Östra vätterbranterna på världskartan genom MAB mötet våren 2014.

Grattis till alla som bidrog till denna succé!