Utbyte av goda idéer på EuroMAB 2015

Svensk delegation EuroMAB 2015
Svensk delegation EuroMAB 2015

I slutet av Maj samlades 125 personer från biosfärområden i Europa och Nordamerika för erfarenhetsutbyte och ”workshopping” i Haapsalu i Estland för nätverksträffen EuroMAB 2015. Årets tema ”From Heritage to Sustainable Innovation” omfattade ämnen som utbildning för hållbar utveckling, samhällsentreprenörskap, kommunikation och varumärkesutveckling, MAB-strategi 2015-2025 och mycket mer. Den svenska delegationen bestod av 17 personer.

Här kan du se fler bilder och läsa Kristianstads Vattenrikes blogg från konferensen.