Utlysning av Unescoprofessurer

I samarbete med Vetenskapsrådet utlyser Svenska Unescorådet fyra Unescoprofessurer. Innehavare av professuren ska arbeta med utveckling av forskning, utbildning och nätverksbyggande inom Unescos arbetsområden. Sista ansökningsdag är den 10 december 2015.
Ansökningar kan lämnas in av svenska lärosäten som avser att agera värd för Unesco-professuren. Den nominerade forskaren ska vara internationellt framstående och välmeriterad med internationellt renommé inom sitt område.

Professurerna ska bidra till att uppfylla den svenska strategin för samarbete med Unesco. Läs mer här.