Biosfärområde som identitet och varumärke

Logga färg svensk_liten

Unescos utmärkelse av Älvlandskapet Nedre Dalälven till Biosfärområde är en än resurs med stor potential. Intresset för biosfärområden finns redan! Vilka möjligheter öppnar det? Och hur kan vi använda oss av det i praktiken och i våra olika marknadsföringsinsatser? Den 1 april hålls en nätverksträff på Söderfors Herrgård där deltagarna engageras i inspirerande samtal om biosfärområde som identitet och varumärke.

Information

cristina@nedredalalven.se