Goda exempel från Kristianstads Vattenrike

Uteklassrum i Vattenriket
Uteklassrum i vattenriket. Foto. Sven-Erik Magnusson

 
2005 utsåg Unesco Kristianstads Vattenrike till ett biosfärområde. I år firar biosfärområdet tio år och en utvärdering, en ”periodic review”, ska lämnas till Unesco. Här kan du läsa om goda exempel från Biosfärområdets verksamhet: 10 år som biosfärområde

Kristianstads vattenrikes 10-årsutvärdering är på remiss till 7 april.
Här kan du läsa hela utvärderingen: Länk till Pdf