Biosphere for Baltic – COLAB ger nya möjligheter för samverkan mellan biosfärområden kring Östersjön

Unescos biosfärområden är populära besöksmål med miljontals besökare varje år. Hållbara upplevelser för turister utvecklas och Östersjöns hållbarhetsutmaningar kommuniceras av biosfärområdena till olika grad och på flera olika vis. Svenska Institutet stöttar Biosphere for Baltic-samarbetet genom att finansiera projektet BfB-COLAB.  Projektet syftar till att skapa förutsättningar för ett bredare och mer djupgående samarbete inom Biosphere for Baltic-nätverket med särskilt fokus på att stimulera ökad havsmedvetenhet hos målgruppen besökare. BfB-COLAB tjänar också syftet att säkra ett långsiktigt samarbete inom Biosphere for Baltic. Projektet pågår från september 2022 till februari 2024.

COLAB står för collaboration, ocean literacy & local engagement for a sustainable Baltic Sea

Du kan läsa mer om Biosphere for Baltic här: Biosphere for Baltic – Biosfärprogrammet Sverige (biosfarprogrammet.se)