Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling

Tretton projekt beviljas runt 19 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Fördjupat arbete kring hållbar platsutveckling inklusive världsarv och biosfärområden. Tillväxtverket gör en särskild satsning på världsarv och biosfärområden som ska utveckla besöksmål som är intressanta både nationellt och internationellt samt har potential att öka den lokala attraktionskraften. Fyra biosfärområden samt kandidatområdet Vombsjösänkan har beviljats närmare 7.8 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om projekten som beviljats: Tretton nya projekt ska främja hållbar platsutveckling – Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)