Goda exempel från Fiskeområde Vänerskärgården

Fiskeområde sammanställning

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har sedan 2009 gjort en stor satsning på fiskerinäringen i vårt biosfärområde. Detta genom att driva ett s k Fiskeområde med stöd från bl a EU:s fiskerifond, Västra Götalandsregionen och de tre biosfärkommunerna. Är du nyfiken på vad som gjorts och vad resultaten blev? HÄR hittar du en sammanställning av projekt som genomförts.