Hard Wood ecotourism

logo_bl_arkipelag

Blekinge Arkipelag är partner i projektet Hardwood ecotourism, där Skogsstyrelsen är projektägare och som finansieras av Svenska Institutet. Projektet går ut på att skapa en EU-ansökan inför höstens call i Södra Östersjöprogrammet. Syftet med det framtida projektet är att åstadkomma en hållbar förvaltning av biologiskt värdefulla ädellövskogar med syfte att utveckla hållbara turistdestinationer med inriktning mot skogsekoturism.

Läs mer