Kortfilm om Vattenriket

logo_KV
Besök Biosfärområde Vattenriket! Upplev livet på strandängarna, åarna, havet, lummiga skogar och torra sandmarker. Här finns något att upptäcka året runt och för alla åldrar. Starta på naturum Vattenriket, vårt besökscentrum mitt i Kristianstad. Det speciella med Vattenriket är inte bara den fantastiska naturen. Vattenriket är ett biosfärområde sedan 2005, ett modellområde för hållbar utveckling. Biosfärkontoret samarbetar med lantbrukare, ekoturismentreprenörer, föreningar och myndigheter i projekt som syftar till att både bevara och utveckla landskapet. Målet är att värna om de ekologiska och kulturhistoriska värdena, men även att kunna utnyttja dessa på ett uthålligt och varsamt sätt – Bra för natur och människa.
En kort film