Årets skarpsill 2015: Biosfärprodukt prisas!

Vänerlöjrom

Årets Skarpsill 2015 går till Vänerlöjrom, kvalitetssäkrad rom från 16 vänerfiskare. De får priset för satsningen på ett hållbart fiske och en förstklassig produkt med hög och jämn kvalitet. Dessutom satsar de på turism och matupplevelser och har startat löjrommens dag i början av november varje år. Priset delas ut av Kungsfenan och Svensk Fisk i samband med Swedish Maritime Day på Svenska Mässan i Göteborg den 20 april.

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle har genom sin verksamhet som fiskeområde bidragit till utveckling av produkten Vänerlöjrom. Satsningen har bland annat inneburit att yrkesfiskare hittat nya samarbetsformer och haft aktivt fokus på yrkesfiske som en hållbar näring. Stort GRATTIS till alla som medverkat i projektet!

För mer information:
Smaka Sverige
Hemsida Vänerlöjrom