Lansering av OASIIS – plattform för samhällsentreprenörer

Lansering av OASIIS

https://vimeo.com/156821029

I samband med fjärde Världskongressen för Biosfärområden lanseras en online plattform som ska synliggöra värdet av samhällsentreprenörskap och grön ekonomi i biosfärområden i världsnätverket.
OASIIS=Open Access Independent Income Streams
Är du en samhällsentreprenör i ett biosfärområde som vill vara en del av OASIIS?

Kontakta

johanna.mactaggart@vanerkulle.se