Vattenrikets utvärdering godkänd med beröm!

Istervy Kristianstads Vattenrike
Foto: Patrik Olofsson

Kristianstads Vattenrike är ett föredöme för biosfärområden i världen! Med de fina orden godkänner MAB-ICC, den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, Kristianstads Vattenrikes utvärdering av de första 10 åren som biosfärområde.

– Det är ett väldigt glädjande besked. Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har arbetat stenhårt med att utveckla och skapa engagemang för hållbara lokala lösningar på globala utmaningar. De är välförtjänta sin biosfärutnämning som de förvaltar väl, säger Johanna MacTaggart, koordinator för Biosfärprogrammet Sverige.

Utvärderingen beskriver Biosfärområdets verksamhet under de första 10 åren. Beredningen för den globala styrelsen inte bara godkänner utvärderingen, utan rekommenderar att den blir en modell när andra gör sina utvärderingar. Carina Wettemark, koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike, är både glad och stolt över att biosfärarbetet i Vattenriket får så gott betyg. – Vår utvärdering innebar ett omfattande arbete för oss och det är glädjande att få beskedet att Kristianstads Vattenrikes 10-årsutvärdering är av så hög kvalitet att den ska spridas som modell till ett världsnätverk med 669 biosfärområden i 120 länder, säger hon.

Ett stolt kommunalråd Helene Fritzon gratulerar. -Jag är oerhört glad och stolt över att vårt Biosfärområde Kristianstads Vattenrike blivit godkända för de tio första åren. Jag har egentligen aldrig varit minsta tveksam, då vi har mycket kompetenta och engagerade medarbetare som ansvarar för Biosfärområdet. Nu ser vi fram emot en nästa 10-års-period med ytterligare framgång för Vattenriket! Vattenrikets arbetsmetoder lyfts fram av MAB-ICC. Det gäller framför allt betet med dialog och samverkan genom Samrådsgruppen och etableringen av naturum Vattenriket och dess många besökare. -Vårt arbete med att bevara och utveckla biosfärområdets höga naturvärden lyfts också fram särskilt. Man berömmer oss för att många naturreservat har bildats och vårt framgångsrika arbete med sandmarkerna och anläggande av nya våtmarker, säger Carina Wettemark.

Den globala styrelsen för Biosfärprogrammet, MAB-ICC (International Co-ordinating Council for the Man and Biosphere Programme), godkände utvärderingen vid den fjärde världskongressen för Biosfärområden i Lima, Peru, den 18-20 mars.

Kontakt

Carina Wettemark, 0733-13 64 62
Koordinator för Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Johanna MacTaggart, 0501-39 31 93
Koordinator för Biosfärprogrammet Sverige