Mariestad testar lösningar för fossilfria transporter

Biosfärkommunen Mariestad agerar utifrån rollen som internationellt modellområde för hållbar samhällsutveckling. Här utvecklas lokala lösningar på globala utmaningar! Mariestad satsar i linje med regeringens mål om en fossilfri fordonsflotta i Sverige år 2030. Kommunstyrelsen har fattat beslut om inköp och drift av tre elektriska testfordon samt att etablera en vätgasstation i Mariestad. Mariestad blir därmed första mindre kommun i Sverige att delta i utveckling och testning av olika typer av hållbara transportlösningar.
Här kan du läsa mer om initiativet.