Samhällsentreprenörskap: Europa och Asien sammanstrålade i Skottland

Gruppbild konferensdeltagare

I oktober hölls konferensen Social Enterprise in Biosphere Reserves i Biosfärområde Galoway & Southern Ayrshire, Skottland. Deltagare från Europa och Asien gav input till den nya globala handlingsplanen för Biosfärprogrammet, Lima Action Plan, som väntas antas i mars 2016.
Här kan du läsa konferensrapporten: SEBR International Conference Report Oct 15