Ny vägledning för biosfärområden

Lima Action Plan Vägledning för biosfärområden Lima Action Plan är en global handlingsplan för biosfärprogrammet. Nu finns en vägledning för biosfärområden i Sverige som beskriver övergripande mål och förväntade effekter liksom specifika uppgifter för biosfärområdena och hur resultaten mäts. Vägledningen har tagits fram som stöd för biosfärkoordinatörer och biosfärområdenas ledningsfunktioner i deras dagliga arbete för att utveckla biosfärområdet inom ramen för Unescoutnämningen. Du kan ladda ner vägledningen här.